Program profilaktyczny Debata jest programem rekomendowanych.
Sprawdź na ProgramyRekomendowane.pl

 

Poziom rekomendacji

Program został oceniony jako spełniający standardy poziomu I,
czyli jest programem tzw. obiecującym, a to pozwala przypuszczać,
iż program może przynosić oczekiwane pozytywne efekty.

Program posiada poprawną ewaluację procesu, opiera się na uznanych koncepcjach teoretycznych,
które odnoszą się do problematyki zachowań problemowych i ryzykownych,
wykorzystuje skuteczne strategie profilaktyczne (m.in. Hansena),
a przede wszystkim jest skonstruowany zgodnie z zasadami logicznego modelu.