Podane niżej ceny do negocjacji! :)

 

Realizacja w wersji stacjonarnej! - Mini

W uzasadnionych sytuacjach realizuję program w dwie godziny lekcyjne.
Jest to ustalane indywidualnie ze szkołą.

 

Realizacja w wersji stacjonarnej! - Standard

Program jest rekomendowany na 3 godziny lekcyjne.
2-3 klasy w jednej sali lekcyjnej (ok. 50 uczniów).
Przede wszystkim klasy 5 i 6 SP.
W razie potrzeb indywidualnych istnieje możliwość realizacji w klasach 7 i 8 SP.

 

Realizacja w wersji stacjonarnej! - Maxi

Taka realizacja przewiduje podjęcie z młodzieżą
dodatkowego pilnego tematu* ustalonego wcześniej ze szkołą.
Mini-interwencja kryzysowa.

 

Realizacja w wersji online!

Realizacja trwa dwie godziny dydaktyczne.

Realizowana jest na następujących platformach:
MsTeams, Google Meet, ZOOM lub innej zaproponowanej przez szkołę. 

 

Po zakończeniu realizacji szkoła otrzymuje sprawozdanie merytoryczne
wraz z wynikami ankiet: wstępnej oraz ewaluacyjnej.
Z pytaniami tych ankiet można zapoznać się w dziale Statystyka.

 

Wersja realizacji

Online Mini Standard Maxi

Rodzaj realizacji

Online Stacjonarna Stacjonarna Stacjonarna

Czas trwania

2 godz. 2 godz. 3 godz. 3 godz.

Sprawozdanie

TAK TAK TAK TAK

Alkogogle

------- TAK TAK TAK

Dodatkowy temat

------- ------- ------- TAK

 

Do kosztu samych realizacji w wersji stacjonarnej należy doliczyć koszt dojazdu po stawce ustawowej.

Rada Pedagogiczna - Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli w kwocie 350 zł.

 

_________________________

*Szkoła może zaproponować temat dot. najbardziej palących problemów w szkole wśród uczniów. Mogą to być inne substancje psychoaktywne tj. narkotyki, dopalacze, marihuana. Także napoje energetyczne. Inne przykłady: warsztaty asertywności, "Powstrzymaj pijanego kierowcę", problem seksualizacji. Każdy inny temat, który szkoła potrzebuje w danej grupie przeprowadzić.