Podane niżej ceny do negocjacji! :)

 

Realizacja w wersji stacjonarnej! - Mini - 600 zł

W uzasadnionych sytuacjach realizuję program w dwie godziny lekcyjne.
Jest to ustalane indywidualnie ze szkołą.

 

Realizacja w wersji stacjonarnej! - Standard - 850 zł

Program jest rekomendowany na 3 godziny lekcyjne.
2-3 klasy w jednej sali lekcyjnej (ok. 50 uczniów).
Przede wszystkim klasy 5 i 6 SP.
W razie potrzeby istnieje możliwość w klasach 7 i 8 SP.

 

Realizacja w wersji stacjonarnej! - Maxi - 1100 zł

Taka realizacja przewiduje gadżety profilaktyczne dla młodzieży
i/lub podjęcie z młodzieżą dodatkowego tematu* ustalonego wcześniej ze szkołą.

 

Realizacja w wersji online! - 450 zł

Realizacja trwa dwie godziny dydaktyczne.
Jest na to zgoda autora programu, aby realizacja w tej wersji tyle trwała.

Realizowana jest na następujących platformach:
MsTeams, Google Meet, ZOOM lub innej zaproponowanej przez szkołę. 

 

Po zakończeniu realizacji szkoła otrzymuje sprawozdanie merytoryczne
wraz z wynikami ankiet: wstępnej oraz ewaluacyjnej.
Z pytaniami tych ankiet można zapoznać się w dziale Statystyka.

 

Wersja realizacji

Online Mini Standard Maxi

Rodzaj realizacji

Online Stacjonarna Stacjonarna Stacjonarna

Koszt

450 zł 600 zł 850 zł 1100 zł

Czas trwania

2 godz. 2 godz. 3 godz. 3 godz.

Sprawozdanie

TAK TAK TAK TAK

Alkogogle

------- TAK TAK TAK

Gadżety

------- ------- ------- TAK

Dodatkowy temat

------- ------- ------- TAK

 

Do kosztu samych realizacji w wersji stacjonarnej należy doliczyć koszt dojazdu po stawce ustawowej.

Rada Pedagogiczna - Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli w kwocie 350 zł.

 

_________________________

*Szkoła może zaproponować temat dot. najbardziej palących problemów w szkole wśród uczniów. Mogą to być inne substancje psychoaktywne tj. narkotyki, dopalacze, marihuana. Także napoje energetyczne. Inne przykłady: warsztaty asertywności, "Powstrzymaj pijanego kierowcę", problem seksualizacji.